Strømsøyler

Strømsøyler:


A1       innskudd

Gunder Lid

A2       innskudd

Per Øverås

A3       innskudd

Jon Arne Sundet

A4       innskudd

Geir Vik

B1       innskudd

Ove Furland

B2       innskudd

Jan Kåre Vik

B3       innskudd

Willy Kåre Vik

B4       innskudd

Per Arne Lid

C1               leie

C2       innskudd 

Geir Johansen

C3       innskudd

Arnt Helge Wiik

C4              leie

Bilde fra 1988

Første båtmessa etter at molo og flytebrygger ble forlenget, båtplasser for 65 båter.