Styret

Ledergruppe for laget valgt på årsmøte


Styret:

Roger Karlsnes,  formann 

Willy Kåre Vik 

Petter Kristian Hjelvik    

Jan Kåre Vik

Ove Furland


Varamenn til styret:

Petter Hansen

May-Britt LindlandRevisorer:

Geir Vik

Øyvind UrenValgkomite:

Styret har konstituert følgende personer:


Havnesjef:   

Jan Kåre Vik  92049064


Husansvarlig/utleie:

(formann)