Styret

Ledergruppe for laget valgt på årsmøtet den 06.03.19


Styret:

Roger Karlsnes,  formann 

Willy Kåre Vik 

Petter Kristian Hjelvik    

Jan Kåre Vik

Freddy Skogvoll 


Varamenn til styret:

Ove Furland

Vidar Sterten Gjelsten


Revisorer:

Vidar Øverås

Johny Leon Kleppe 


Valgkomite:

Per Øverås  

Øyvind Uren


Styret har konstituert følgende personer:


Havnesjef:   

Jan Kåre Vik  92049064


Husansvarlig/utleie:

(formann)