Nøkler

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOMREFJORD SMÅBÅTLAG

Nøkler utlevert etter innført depositum kr.500.- for nøkkel 2TV 2526 K2

(nøkkel til flytebrygge)   


 1. Øystein Bårdsnes
 2. Hege Lid
 3. Nils Magne Djupvik
 4. Svein Inge Frostad
 5. Simon Bjørkevoll
 6. Erling Heen
 7. Cato A Motland            nøkkel i retur 23.12.17 utbetalt  500.-
 8. Arnt Helge Wiik
 9. Hans Kristian Rekdal    nøkkel i retur 27.12.17 utbetalt 500.-
 10. Kåre Olav Monstad
 11. Per Arne Lid
 12. Oddrun Slutås             utlevert mai 17             
 13. Per Olav Tangen         utlevert mai 17   
 14. Stig Kampesveen        utlevert mai 17
 15. Asbjørn Næss             utlevert sommer 17
 16. Perry Vik                     utlevert sommer 17
 17. Stian Slutås                utlevert sommer 17
 18. Tommy Smogeli         utlevert sommer 17
 19. Ann Iren Fylling          utlevert sommer 17
 20. Stig Hildre                  utlevert sommer 17
 21. Anne Tomren Støring   utlevert sommer 17
 22. Kay-Robin Knudsen    utlevert sommer 17


Company, 4578 Marmora Road,Glasow D04

Call us:

1-800-700-6200